KLASAFSPRAKEN

KLASREGELS

Zoals al eerder vermeld op de homepage, zullen we er samen alles aan doen om er een geslaagd schooljaar van te maken. Hier volgen alvast enkele nieuwe klasregels.Voor de leerlingen die dit moeilijk begrijpen, hier volgt de vertaling.HUISTAKEN

1. Visie op huistaken/lessen 

Regelmatig en zinvol leren werken en een degelijk werkritme opbouwen.
 • Leren plannen en zich organiseren.
 • Verantwoordelijkheid leren dragen.
 • Huistaken verzorgd leren indienen volgens de afspraken.
 • Ouders krijgen meer zicht op wat er geleerd wordt op school en kunnen eventuele problemen detecteren.

2. Te besteden tijd en frequentie

In het zesde leerjaar wordt er elke dag (met uitzondering op woensdag) taken en/of lessen gegeven. Een gemiddelde leerling zou ongeveer 60 minuten nodig hebben om zijn/haar huistaken/lessen tot een goed einde te brengen. Er zijn natuurlijk grote individuele verschillen tussen de leerlingen wat betreft werktempo, werkkwaliteit, zelfdiscipline, werkhouding, ... Daarom wordt er regelmatig nagegaan hoelang elk kind bezig is met het maken van taken en lessen om zo individueel te kunnen bijsturen.

In de eerste periode van het schooljaar wordt er aangeleerd om in te schatten hoeveel tijd de leerling nodig heeft om een bepaalde taak op te lossen of die bepaalde les in te studeren. Voor de grote toetsen wordt er dan ook gevraagd aan de leerlingen om een toetsenplanning op te maken. Grote toetsen worden dan ook ten laatste een week op voorhand gemeld in het agenda, dit in samenspraak met de leerlingen.


3. Wat verwacht ik van de leerlingen?
 • De huistaken worden verzorgd, volledig en tijdig ingeleverd.
 • De lessen worden volledig ingestudeerd.

4. Wat verwacht ik van de ouders?
 • Het agenda wordt wekelijks ondertekend.
 • Er wordt dagelijks nagegaan of de huistaken/lessen volledig gemaakt of ingestudeerd zijn.
 • Het is niet de bedoeling dat u de oefeningen mee oplost.
 • Zorg voor een eigen rustig plekje waar uw kind zijn of haar huiswerk kan maken.
 • Het niet in orde zijn met de opgegeven taken of lessen wegens onvoorziene omstandigheden of problemen wordt gemeld via het schoolagenda.

5. Wat wordt er verwacht van de leerkracht?
 • Taken en lessen worden gecontroleerd, dit kan ook klassikaal gebeuren.
 • Het agenda van de leerlingen wordt dagelijks gecontroleerd