STEM OP SCHOOL

STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics 
Kinderen en jongeren zijn geboren onderzoekers: ze zijn erin gespecialiseerd om hun wereld voortdurend te exploreren. STEM erkent deze natuurlijke drijfveer en begeleidt hen naar verdieping, inzichten en finaal misschien wel naar een toekomstige STEM-loopbaan.

De komende dagen worden de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar ondergedompeld in het bad Archimedes, op zoek naar allerlei antwoorden via de WIWETER-WEEK (WIskunde - WEtenschappen - TEchniek en ondernemingszin)