LEERLINGENRAAD


"Wij praten niet over, 
maar MET onze kinderen."


Op onze school is een leerlingenraad verkozen. Deze bestaat uit leerlingen van het vierde (Marion en Robin), vijfde (Télumée en Nathan) en zesde (Sofia en Bengt) leerjaar.